Projektbeskrivning

PRODUKTVIDEO

För att informera om en ny Episerver produkt så beställdes den här videon från en varumärkes- och produktionsbyrå. Mitt jobb var att projektleda och beställa videon. Jobbet innebar intervjuer med experter inom produkt marketing samt att ta fram ett storyboard till producenten.

FÄRDIGHETER

Projektledare
Produktkännedom
Projektledning
Beställning

CATEGORIES

Projektledning
Beställning

COPYRIGHT

Episerver AB

VISA FILMEN